Жоғары

Сұрақ-жауап

Алихан Бөкейхан

Сұрақтың мәтіні:

Сәлеметсіздер ме! Алихан Бөкейханов жайында шыққан мақалалар керек еді . Алдын ала рахмет.

Жауап:

Бөкейханұлы Әлихан

Мерзімді басылым беттерінде:

      1.  Дәбей, Ы.  Бөкейханов бейнесін қалай елестетеміз [Мәтін]: / Ы. 

           Дәбей //Қазақ әдебиеті.-Алматы,2011.- 16-22 қыркүйек (№37).-1-3 б.

      2.  Жұртбай, Т.  Әлихан Бөкейханов және біртұтас Алаш идеясы  

           [Мәтін]: / Т. Жұртбай // Түркістан.- Алматы,2011.- 15 қыркүйек  

           (№37).- 9 б.

      3.  Жүнісұлы, О.  Адамзаттың Әлиханы [Мәтін] : / О. Жүнісұлы //

            Орталық Қазақстан.- Қарағанды,2012.- 6 қазан (№169 -170).- 8 б.

      4.  Сұлтанов,  Ө.   Әлиханның тағы бір еңбегі табылды [Мәтін] : / Ө.

            Сұлтанов // Қазақ.- Алматы ,2013.- 4-11 қаңтар (№01-02).-3 б.

      5.  Жұмахметұлы,  Е.   Ақтоғайдан шыққан үш арыс [Мәтін]: / Е.

           Жұмахметұлы // Қазақ.- Алматы ,2013.- 2-8 ақпан (№05-06).-6-7 б.

      6.  Әлихан мен Тұрар [Мәтін]: / // Ана тілі.- Алматы,2014.- 22-28

           мамыр (№20).- 3 б.

      7.  Әлиман,  Ж.  Алаш көсемінің жаңа суреті [Мәтін]: / Ж. Әлиман //

      8.  Орталық Қазақстан.- Қарағанды, 2014.- 12 шілде (№129-130).-1 б.    

      9.  Құрманбайұлы, Ш.  Істің басы түзу басталса, барысы да түзу  

               болмақшы [Мәтін]: / Ш. Құрманбайұлы // Ана тілі.- Алматы,2015.-   

               29  сәуір – 6 мамыр (№17).- 5 б.

     10.  Аққұлұлы, С.  Дара тұлға - Әлихан Бөкейханұлы [Мәтін] : /                     

            С. Аққұлұлы // Президент және Халық.- Алматы ,2015.- 11  

            желтоқсан (№51).-11 б.

      11.  Асан, М.  Әлекең әлемінің ақиқаты [Мәтін]: / М. Асан // Орталық  

             Қазақстан.-  Қарағанды ,2016.- 13 ақпан (№28-29).-4 б.

Жамбыл Жабаев

Сұрақтың мәтіні:

Сәлеметсіздерме! Сіздердерде Жамбыл Жабаевтың кітаптары барма

Жауап:

Жабаев Жамбыл

Әдебиеттер:

 1. Жабаев, Ж. Таңдамалылар [Мәтін] : / Ж. Жабаев.-Алматы:  Жазушы, 1971.-312 б.
 2. Жабаев, Ж. Екі томдық шығармалар жинағы [Мәтін] : Өлең-жырлар, толғаулар / Ж. Жабаев.-Алматы:  Жазушы, 1982.- Т.2; Екінші кітап : Совет дәуіріндегі шығармалар.-440 б.
 3. Жабаев, Ж. Үш томдық шығармалар жинағы [Мәтін] : / Ж. Жабаев.-Алматы: Алма-Ата, 1955.-Т.2;Үшінші кітап : Совет дәуіріндегі өлеңдері мен жырлары.-280 б.
 4. Джабаев, Д.  Избранные произведения [Текст] : / Д. Джабаев.-Алма-Ата: Жазушы, 1981.- С.400

Жамбыл Жабаев

Сұрақтың мәтіні:

Сәлеметсіздерме! Маған ақын Жамбыл Жабаевтың мерзімді басылымдар беттеріне шыққан мақалалары керек мүмкін болса жазып жіберсіздер ме

Жауап:

Жабаев Жамбыл

Мерзімді басылым беттерінде:

 1. Ақыш, Н.  Жамбыл поэзиясындағы әйелдер [Мәтін]: / Н. Ақыш  // Түркістан.- Алматы ,2016.- 11 ақпан (№6).-9 б.
 2. Атшабаров, Б.  Жамбыл мен Құлмамбет айтысының белгісіз беттері [Мәтін]: / Б. Атшабаров // Қазақ әдебиеті.- Алматы ,2016.- 5-11 ақпан (№5).-1,9 б.
 3. Әбдіғұлов, Р.  Жамбыл шығармашылығының белгісіз беттері [Мәтін]: / Р. Әбдіғұлов // Қазақ әдебиеті.- Алматы ,2013.- 22-28 ақпан (№8).-7 б.
 4. Әбділдаұлы, О.   Пролетариат көсемдерін Жамбыл жалғыз жырлаған жоқ [Мәтін]: / О. Әбділдаұлы // Қазақ әдебиеті.- Алматы ,2015.- 27 ақпан - 5 наурыз (№8).-10 б.
 5. Әбдешова, А.  Жамбылдың өлеңі - қазақтың беделі [Мәтін]: /А. Әбдешова // Орталық Қазақстан.- Қарағанды ,2016.- 13 ақпан (№28-29).-6 б.
 6. Байдәулет Қ.   Мақтанышым сен едің [Мәтін]: / Қ. Байдәулет // Айқын.- Алматы ,2016.- 2 ақпан (№15).-5 б.
 7. Далабаев Ж.   Халық оның шын аты [Мәтін]: / Ж. Далабаев // Егемен Қазақстан.- Астана ,2016.- 19 қаңтар (№10).-7 б.
 8. Қалижанов У.  Ой жырым, қызыл тілім, сенің арқаң [Мәтін] : / У. Қалижанов // Егемен  Қазақстан.- Астана ,2016.- 1 қаңтар (№1).-4 б.
 9. Қирабаев С.  Жамбылды жаңаша тану [Мәтін]: / С. Қирабаев  // Егемен Қазақстан.- Астана ,2016.- 6 ақпан (№24).-9 б.
 10.  Негимов С.   Суырыпсалмалық саңлағы [Мәтін] : / С. Негимов  // Егемен Қазақстан.- Астана ,2016.- 13 ақпан (№29).-8 б.

Қ. Мұхамедханов

Сұрақтың мәтіні:

Сәлеметсіздер ме ? Ғалым ,абайтанушы,жазушы Қ.Мұхамедханов туралы мақалалар тізімі мен әдебиеттер тізімін жіберулерінізді сұраймыз?

Жауап:

Мұхамедханұлы Қайым

Мерзімді басылым беттерінде:

1.  Бердібай, Р.   Қайым Мұхамедханов туралы мақалалар топтамасы [Мәтін]:        

    / Р. Бердібай  //   Жалын. - 2010.- қаңтар (№ 2).-15-29 б.

2.   Қабышұлы,  Ғ.   Тарихи тұлға [Мәтін]: жазушы Ғ. Қабышұлымен сұхбат /

    сұхбаттасқан Е. Жаппасұлы // Қазақ әдебиеті. - 2011.-14-20 қаңтар

(№ 1/2). -10 б.

 1.  Рахымжанов, К.   М. Әуезов - семинария студенті [Мәтін]: / К.        

    Рахымжанов // Қазақ әдебиеті. - 2014. -26 желтоқсан (№ 52). -14 б.

4.  Жұртбай, Т.     Қайым-қиямет [Мәтін]: / Т.Жұртбай // Егемен Қазақстан.-       

    Астана ,2016.- 7 қаңтар (№3).-10 б.

5. Меңдеке, Ә.  Әдебиетті қорлауға болмайды [Мәтін]: / Ә.Меңдеке // Жас   

    Алаш.- Алматы ,2016.- 12 қаңтар (№2).-1,5 б.

6. Әлиман, Ж. Кесек тұлғаға - келелі шара [Мәтін]: / Ж.Әлиман // Орталық            

    Қазақстан.- Қарағанды ,2016.- 16 қаңтар (№9-10).-3 б.

 

Шығармалары:

 

 1. Мұхамедханов, Қ.  Комиссар Ғаббасов [Мәтін] : пьесалар / Қ.    

Мұхамедханов. - Алматы: Өнер, 1984. - 176 б.

 

 2.  Мұхамедханов, Қ.  Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін] :

/  Қ. Мұхамедханов .- Алматы: Алаш, 2005.- Т. 1.- 352 б.

 

 3.  Мұхамедханов, Қ.  Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін] :

/ Қ. Мұхамедханов .- Алматы: Алаш, 2005.- Т. 2.- 344 б.

 

 4.  Мұхамедханов, Қ.  Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін] :

 / Қ. Мұхамедханов .- Алматы: Алаш, 2005.-Т. 3.- 328 б.

 

 5.  Мұхамедханов, Қ.  Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін] :

/  Қ. Мұхамедханов .- Алматы: Алаш, 2005.-Т. 4.- 328 б.  

 

 6.  Мұхамедханов, Қ.   Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін] :

/  Қ. Мұхамедханов .- Алматы: Ел-шежіре, 2007.-Т. 5.- 344 б.

 

 

7.  Мұхамедханов, Қ.  Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін] :

/ Қ. Мұхамедханов .- Алматы: Ел-шежіре, 2008.- Т. 6 .- 320 б.

 

8.  Мұхамедханов, Қ.  Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін] :

/ Қ. Мұхамедханов .- Алматы: Ел-шежіре, 2009.- Т. 7 .- 312 б.

 

9.  Мұхамедханов, Қ. Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін] :

/Қ. Мұхамедханов .- Алматы: Ел-шежіре, 2009.-Т. 8 .- 320 б.

 

10. Мұхамедханов, Қ.  Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін] :

/ Қ. Мұхамедханов .- Алматы: Ел Шежіре, 2011.- Т. 9.-384 б.

  

11. Мұхамедханов, Қ.  Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін] :

/ Қ. Мұхамедханов .- Алматы: Ел –шежіре, 2012.-Т. 10.- 384 б.

 

12. Мұхамедханұлы, Қ.  Абайдың ақын шәкірттері [Мәтін] :

/ Қ. Мұхамедханов .- Бірінші кітап.- Алматы: Дәуір,1993.- 224 б.

 

 

кітап қоры

Сұрақтың мәтіні:

алматы облыстық сәкен сейфуллин атындағы кітапханада қазақ тіліне аударылған неше шетел әдебиеті бар?

Жауап:

Алматы облыстық С.Сейфуллин атындағы кітапханасы туралы қазақ тіліне аударылған шетел әдебиеттері:

Сәлеметсің бе ? Назерке.  Алматы облыстық С. Сейфуллин атындағы кітапханада қазақ тілінде  шетел әдебиетінің аудармасы 766 атпен 1725 дана кітабы бар. Тағы да осы кітапхана жайында мына сайт адресіне қарап мәлімет алуға болады.www.almaty.lib.kz

Сценарий праздника

Сұрақтың мәтіні:

Как отправить работу , для того чтобы напечатали в журнале?

Жауап:

Надо связатся с редакцией журнала, на страницах которого вы хотите видеть вашу статью. Редакция изучит вашу статью и решит напечатать или нет. На последней странице вы увидите адрес и контакты редакторов.

Өмір Кәріпұлы

Сұрақтың мәтіні:

Сәлеметсіздерме! Өмір Кәріпұлының шығармалары мен мақалалары бар ма ?

Жауап:

Кәріпұлы Өмір: 

Шығармалары:

 

Кәріпұлы, Ө.

Тұғыр [Мәтін]  : Ұлттық тәрбие сағаты / Ө. Кәріпұлы. – Астана: ҚҚ Елорда Жастары, 2011.- 400 б.

 Кәріпұлы, Ө.

Тайталас  [Мәтін]:  Роман / Ө. Кәріпұлы.- Астана: Елорда, 2001.-  312 б.

Кәріпов, Ө.

Бұрқақ [Мәтін]:  Роман / Ө. Кәріпұлы.-  Алматы: Жазушы, 1991. – 256 б.

Кәріпұлы, Ө.

Тамызық [Мәтін]: Әңгімелер/ Ө. Кәріпұлы. – Алматы:

Құс жолы, 2008. – 352 б.

Мерзімді басылымдар беттерінде:

Кәріпұлы, Ө.     Жұптастар [Мәтін] /Ө.Кәріпұлы // Орталық Қазақстан.- Қарағанды, 2011.- 4 маусым (№89-90).- 8 б.

  Кәріпұлы ,Ө.     Жоғалып табылған махаббат [Мәтін] /Ө,Кәріпұлы [Мәтін]// Қазақ әдебиеті.- Алматы ,2011.- 17-23 маусым (№24).-9 б.

Кәріпұлы Ө.     Айтөбел һәм Гүлзейнеп [Мәтін] /Ө,Кәріпұлы // Орталық Қазақстан.- Қарағанды ,2004.- 15 сәуір (№57).-8 б.

Кәріпұлы.Ө.     Ауылдағы Алтай [Мәтін] /Ө,Кәріпұлы // Қазақ Әдебиеті.- Алматы,2009.- 20 март (N-10-11).-14 бет

   Кәріпұлы.Ө.     Кие. [Мәтін] /Ө,Кәріпұлы // Шет шұғыласы.- Ақсу-Аюлы,2010.- 11 қараша(№184-185).-4 бет

Кәріпұлы.Ө.     Қымызмұрындықты қайтсек жаңғыртамыз. [Мәтін] /Ө,Кәріпұлы. // Орталық  Қазақстан.- Қарағанды,2009.- 22-тамыз(N126-127).-3 бет

Кәріпұлы.Ө.     Музыка  өнерінің бірегейі. [Мәтін] /Ө, Кәріпұлы .// Шет шұғыласы.- Ақсу-Аюлы,2010.- 11 ақпан (№7). - 4 бет

Кәріпұлы.Ө.     Ұлтын сүйген ұстаз. [Мәтін] /Ө,Кәріпұлы // Орталық Қазақстан.- Қарағанды,2010.- 17 шілде (№113).-5 бет

 

 Ол туралы:

 

  Киік, Қ.     Кәріповтің кітабы шықты [Мәтін] /Қ.Киік // Орталық Қазақстан.- Қарағанды ,2005.- 31 мамыр (№83).-11 б.

Мадибраимова ,А.     Қасиетті жыр арғымағы [Мәтін] /А .Мадибраимова // Шет шұғыласы.- Ақсу-Аюлы, 2011.- 3 маусым (№25).-4 б.

Майбас ,Т.     "Әдебиет - ардың ісі" [Мәтін] /Т.Майбас  // Орталық Қазақстан.- Қарағанды ,2006.-               13 сәуір (№58).-12 б.

    Майбас, Т.     Есігі ашық қашанда [Мәтін]  /Т. Майбас // Орталық Қазақстан.- Қарағанды,2014.- 30 қаңтар (№17-18).- 8 б.

Майбас ,Т.     Зергер [Мәтін]  /Т.Майбас // Орталық Қазақстан.- Қарағанды,2010.- 11 қараша (№184-185).- 4 б

Бидайбеков.     Өнегесі көп, Өмір ағам [Мәтін]  /Бидайбеков.  // Орталық Қазақстан.- Қарағанды,2010.- 11 қараша (№184-185) 5 б

   Майбас,Т.     Алтын тамыр [Мәтін] /Т.Майбас. // Орталық Қазақстан.- Қарағанды,2012.- 28 шілде (№125-126) - 7 б

 "Тұғыр" [Мәтін] / // Шет шұғыласы.- Ақсу-Аюлы.2012.- 14 маусым (№24) -1-2 б

   Бәкірова Б.     Жазушымен кездесу өткізілді [Мәтін] /Б,  Бәкірова // Шет шұғыласы.- Ақсу-Аюлы ,2013.- 4 сәуір (№14).-4 б.

Дариға, жазғы түндер-ай [Мәтін]: Жаңа ән// Орталық Қазақстан.- Қарағанды ,2005.- 16 маусым (№118-119).-13 б.

Елім деп еміренді, жыр толғап тебіренді [Мәтін]// Шет шұғыласы.- Ақсу-Аюлы ,2013.- 16 мамыр (№20).-5 б.

 

 

Мәлік Ғабдулин

Сұрақтың мәтіні:

Сәлеметсіздер ме, Мәлік Ғабдулин туралы кітаптар мен мақалалар бар ма ?

Жауап:

Ғабдуллин Мәлік

Ол туралы:

 1. Қазақстандық Кеңес Одағының Батырлары [Мәтін] : энциклопедиялық жинақ.-Алматы : Өнер, 2010.-75-76 б.
 2. Көлбаев Т. Өшпес даңқ [Мәтін] / Т. Көлбаев.-Алматы : Азия Арна, 2013.-160-164 б.
 3. Қирабаев С. Революция және әдебиет [Мәтін] : Мақалалар мен зерттеулер. 2 томдық Т.2 / С. Қирабаев .-Алматы : Жазушы,1977.-338-348 б.

Шығармалары:

 1. Ғабдуллин, М. Алтын жұлдыз [Мәтін] : Очерктер, хаттар және күнделік                  

          / М.Ғабдуллин.-Алматы: Ана тілі, 2005.-288 б .

 1. Ғабдуллин, М. Менің майдандас достарым [Мәтін] : Әңгімелер мен очерктер / М. Ғабдуллин ; құраст. С. Негимов.-Алматы : Жазушы, 1985.-392 б.
 2. Ғабдуллин, М. Сұрапыл жылдар [Мәтін] : (Майдан хикаялары) / М. Ғабдуллин .-Алматы : Жазушы, 1971.-196 б.

Мерзімді басылым беттерінде:

 1. Айтмағамбетов, Е.  Біздің батыр Мәлік ағамыз [Мәтін] / Е.Айтмағамбетов // Жұлдыз.- Алматы ,2015.- сәуір (№4).-13-20 б.
 2. Амангелд,і Ә. Таспен ұрғанды аспен ұрған [Мәтін] / Ә.Амангелді // Егемен Қазақстан.- Астана,2015.- 15 шілде (№133).-13 б.
 3. Бекенов, Ж. Бауыржан мен Мәлік [Мәтін] / Ж. Бекенов // Егемен Қазақстан.- Астана,2014.- 19 тамыз (№160).- 5 б.
 4. Қалдыбай, М. Елім деп өткен ер Мәлік [Мәтін] / М.Қалдыбай // Қазақ.- Алматы ,2015.- 17-24 сәуір (№16-17).-8 б.
 5. Негимов, С. Білімпаз. Қаһарман. Қайраткер [Мәтін] / С.Негимов // Егемен Қазақстан.- Астана ,2013.- 12 қаңтар (№16-20).-5 б. 
 6. Рәш, М. Мәлік батырдың жалғасы [Мәтін] / М.Рәш // Қазақ әдебиеті.- Алматы ,2015.- 13-19 наурыз (№10).-6 б.  
 7. Сманов, Б.  Әрі қаһарман, әрі ғалым [Мәтін] / Б.Сманов // Ана тілі.- Алматы ,2015.- 15-21 қаңтар (№2).-1,6-7 б.
 8. Сманов, Б. Аға мен іні [Мәтін] / Б.Сманов // Егемен Қазақстан.- Астана,2015.- 29 шілде (№142).- 7 б.

Книги

Сұрақтың мәтіні:

Здравствуйте если у вас книги Уильям Теккерей «Ярмарка тщеславия» ,Шарлотта Бронте «Джейн Эйр»,Брэм Стокер «Дракула».

Жауап:

Сіздің сұранысыңыз бойынша:

Теккерей Уильям.

 Ярмарка Тщеславия[Текст]: роман без героя/ Пер. с англ. М. А. Дьяконова.- Алма-Ата:

Мектеп, 1987.- 512 с.

И.Есенберлин

Сұрақтың мәтіні:

Мне нужна книги и сочинение И.Есенберлина

Жауап:

Есенберлин Ильяс

1) Есенберлин, И. Лодка, переплывающая океан [Текст] / Есенберлин, И.- Алматы: Есенберлин и., 2001.- 280 с.

9965-01-605-4

 

2) Есенберлин, И. Хан Кене: Роман [Текст] / Есенберлин, И.- Астана: Аударма, 2009.-568 с.

ISBN 9965- 18 270-1

 

Есенберлин, И. Кочевник: Историческая трилогия [Текст] / Есенберлин, И.- Алма- Ата; Жазушы, 1986.- 224 с.

 

 

1. Ахетов А.  Возвращение памяти [Текст] / А. Ахетов //   Monitor.-   Астана ,2015.- 9-15 января (№1).-С.10

 

2. Дюсенбаев А. Знаток кочевой цивилизации [Текст] /А. Дюсенбаев // Индустриальная Караганда.- 2014.- 20 марта (№48-49).-С.3

3. Кадыров Б.  Глашатай великой эпохи [Текст] / Б. Кадыров // Казахстанская правда.- Астана,2015.- 21 января (№12).- С.12

4. Кадыров Б. Писатель. Человек. Личность [Текст] / Б. Кадыров // Казахстанская правда.- Астана,2015.- 14 февраля (№30).- С.8

 

5. Нокрабекова З. Читателям - о писателе [Текст] / З.              

   Нокрабекова // Казахстанская правда.- Астана,2015.- 8 апреля    

   (№63).- С.14