Жоғары

Қоңыр Төлеуқұл

  Өлкеміздің ақындары айдары бойынша
Қоныр Төлеуқұл Шатекұлы 1940 жылдың 1 мамырында​ Шет ауданынна қарасты Қарабұлақ қолхозында дүниеге келген. 1958 жылы​ 8 сыныпты бітіре, сол жылдан бастап 1962 жылға дейін​ учетчик болып еңбек​ етті. 1963-1965 жылдарда шоферлық жұмыс атқарды.1966 жылы Қарағандыда бухгалтерлікке барып есеп жұмысына ауысты. Совхоз тарағанша № 4 ферма есепшісі болып еңбек етті. 1995 жылы жекешелендіру кезінде 35 семья жеке шаруашылыққа бөлініп, соның төрағасы болды. Содан пенсияға шығуына байланысты 2003 жылы алдына жекешеленіп бөлініп «Бірлік» шаруа қожалығын құрды. Өлеңдері 1994 жылдан бастап аудандық, республикалық басылымдарда жарық көріп келеді. 1995 жылғы Шет ауданы ақындарының антологиясына енгізілген.​ Шығармалары​ мерзімдік​ басылымдарда​ жарияланып​ жүрді.
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 2012 жылы Қоңыр Шәтекұлының​ «Өлеңім – өзім, асау ойым»​ атты жыр жинағыны кітапханаға түскен болатын.Ақынның жазған өлеңдерімен газет беттерінде жарияланған​ кездерден таныс едік. Ол ақын болсада, аншылықпен де айналысты, табиғатпен бірге өмір сүрген, оны аялап сүйе білген адам ғана ақын болмақ.

 


Келулердің саны: 236