Жоғары

Көркем әдебиет

 

84 (5 Қаз)-44

А 32

Айтматов Ш. Тау құлаған [Мәтін]: Романдар мен хикаят. / Ш. Айтматов. Орыс тілінен аударған

Қама Нұрлан. - Алматы: Дәуір-кітап, 2017.- 608 б.

Бөлімдерде бар АБ

 

84 (5 Қаз) 4

Н 89

Нүсіпұлы Е. Көп күткен көктем еді [Мәтін]: Повестер мен әңгімелер / Е. Нүсіпұлы. -Алматы:     Атажұрт,2017.- 256 б.

Бөлімдерде бар АБ

 

 

84 (5 Қаз)-5

О – 62

Оңалбай Ш. Құт мекен [Мәтін]: Өлеңдер жинағы / Ш. Оңалбай. – Алматы: -Атажұрт, 2017.- 248 б.

Бөлімдерде бар АБ

 

84 (5 Қаз)-44

Т 50

Тоғысбаев Б. Шығармалары: Әкеден ұл туса [Мәтін]: / Б Тоғысбаев. -Астана: - Data Times, 288 б. 1-том.

Бөлімдерде бар АБ

 

84 (5 Қаз)-44

Т 50

Тоғысбаев Б. Шығармалары: Өмір өзен, Қамауда [Мәтін]: / Б Тоғысбаев. -Астана: - Data Times,

368 б. 2-том.

Бөлімдерде бар АБ

 

84 Рус-44

Б 44

Бельгер Г. Плетенье чепухи [Текст]: / Г. Бельгер. - Алматы: - Спанова А. Б. 2017.-368 стр. Т.1

Бөлімдерде бар АБ

 

84 Рус-44

Б 44

Бельгер Г. Плетенье чепухи [Текст]: / Г. Бельгер. - Алматы: - Спанова А. Б. 2017.-352 стр. Т.2

Бөлімдерде бар АБ

 

84 Рус-44

Б 44

Бельгер Г. Плетенье чепухи [Текст]: / Г. Бельгер. - Алматы: - Спанова А. Б. 2017.-288 стр. Т.3

Бөлімдерде бар АБ

 

84 Рус-44

Б 44

Бельгер Г. Плетенье чепухи [Текст]: / Г. Бельгер. - Алматы: - Спанова А. Б. 2017.-304 стр. Т.4

Бөлімдерде бар АБ

 

84 (5 қаз)-44

Ж 60

Жиенбай Қ. Жер үстінде де жұмақ бар [Мәтін]: Роман, әңгімелер. / Қ. Жиенбай. –Алматы: Inter Bes Company.2017-480 б.

Бөлімдерде бар АБ

 

84 Қаз-44

Қ 75

Құмарұлы К., Мұқамәдиқызы Е. Қос шалқар [Мәтін]: / Е. Мұқамәдиқызы, К. Құмарұлы.-Құраст.

Д. Кәпұлы.- Астана. Фолиант, 2017.- 320 б.

Бөлімдерде бар АБ

 

84(5 Қаз)

А 46

Алтай А. Дегелеңдегі қызыл күн [Мәтін]: Әңгімелер мен повестер / А. Алтай. Алматы. Арда+7, 2017.

-232 б.

Бөлімдерде бар АБ

 

84 Рус-44

Г 95

Гурский А. С. Рассветная улыбка заката [Тест]: Новеллистический роман / А. С. Гурский. Астана. Фолиант, 2017.-320 стр.

Бөлімдерде бар АБ

 

84 Қаз-5

Ә 36

Әзірбаев К. Шығармалары. [Мәтін]: Өлеңдер, термелер, толғаулар / К. Әзірбаев. Бестомдық 1-том.

- Алматы. Келешек, 2017. - 448 б.

 

84 Қаз-5

Ә 36

Әзірбаев К. Шығармалары. [Мәтін]: Әндер мен күйлер / К. Әзірбаев. Бестомдық 3-том.

- Алматы. Келешек, 2017. - 280 б.

 

84 Қаз-5

Ә 36

Азербаев К. Сочинения. [Текст]: / К. Азербаев. Пятитомник том-5

- Алматы. Келешек, 2017. - 260 стр.

 

84 Қаз-5

Ә 36

Әзірбаев К. Шығармалары. [Мәтін]: Аңыздар, әңгімелер / К. Әзірбаев. Бестомдық 5-том.

- Алматы. Келешек, 2017. - 403 б.

 

84 Қаз-5

Ә 36

Әзірбаев К. Шығармалары. [Мәтін]: Айтыстар мен дастандар / К. Әзірбаев. Бестомдық 2-том.

- Алматы. Келешек, 2017. - 208 б.

 

84 Қаз-44

К 69

Көпіш Ә. Мәңгілік майдан [Мәтін]: Роман-дилогия / Ә. Көпіш бірінші кітап.- Алматы. Өнер, 2017.-336 б.

Бөлімдерде бар АБ

84 (5 Қаз)

Т 21

Тарази Ә. Шығармалары күлмейтін комедия [Мәтін]: драмалар / Ә. Тарази.-Астана. Фолиант, 2017.-480 б.

Бөлімдерде бар АБ

 

84(5қаз)-5

С 23

Сатыбалдин Қ.

   Шығармалары.[Мәтін] / Қапан Сатыбалдин.- Астана:Фолиант,2014.-392 б.

ISBN 978-601-292-872-3  Цена 1250.00 тен  Сарыарқа кітапханасы

 

84(5қаз)-5

Ш 92

    Шығармалары [Мәтін]/Тілеуғазы Бейсембек,Қасым Ботанов,Руслан Нұрбайт;

құраст.Қ.Асанов.- Астана:Фолиант,2014.-440 бет.ISBN 978-601-292-946-1

Цена 1250.00тен Сарыарқа кітапханасы

 

84(5Қаз)-4

Е 75

Ерубаев С.

       Менің құрдастарым:[Мәтін]/роман,балладалар мен новеллалар. С.Ерубаев.-

Астана:Фолиант; 2014.- 320 бет.ISBN 978-601-292-923-2 Цена 1250.00тен

Сарыарқа кітапханасы

 

84(5қаз)-5

С 76

Стамбекұлы Д.

      Шығармалары.Ғұмырымның баяны [Мәтін] / Дәуітәлі Стамбекұлы.-Астана:Фолиант,

2013. Т.1: Өлеңдер,поэмалар және балладалар.-344 б.ISBN 978-601-292-775-7

Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84(5Қаз) – 5

Н 18

Найманбайұлы Ә.

      Шығармалары.[Мәтін]/Өлең-толғаулар,дастан-хикаялар,айтыстар/Әсет Найманбайұлы.

Астана:Фолиант,2013.-416 б. ISBN 978-601-292-784-9 Цена 1250.00тен

 (Сарыарқа кітапханасы).

 

84(5Қаз)-5

Ы 88

Ысқақов Б.

       Шығармалары [Мәтін] / Бүркіи Ысқақов.-Астана: Фолиант,2014.- 304 бет.

ISBN 978-601-292-915-7 Цена 1250.00тен( Сарыарқа кітапханасы ).

 

84(5қаз)-5

Е 96

Ештанаев Ғ,т.б.

       Шығармалары.[Мәтін] / Ғ.Ештанаев,Б.Мырзабеков, Ж.Наурызбай.- Астана:Фолиант,

2014.- 408 бет. ISBN 978-601-292-917-1 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы).

 

84(5Қаз)

А 46

Алтайбаев Ж.

        Шығармалары.[Мәтін]/Сықақтар,әңгімелер,повестер /Жүсіпбек Алтайбаев.- Астана:

Фолиант,2014.- 400 бет. ISBN 978-601-292-887-7 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітап-

ханасы).

 

84(5қаз)-5

А 78

Арқадағы арда жыр.[Мәтін]Ұжымдық жинақ / Құраст. Қойлыбай Асанов.- Астана:

Фолиант,2014.Т. 1:Өлеңдер.-424 б. ISBN 978-601-292-868-6 Цена 1250.00тен

(Сарыарқа кітапханасы).

 

84(5қаз)-5

С 76

Стамбекұлы Д.

       Шығармалары. [Мәтін] / Дәуітәлі Стамбекұлы.- Астана:Фолиант,2013.Т.2:

Өлеңдер.-336 б. ISBN 978-601-292-787-0 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы).

 

84(5 Қаз)

Б 89

Бұлқышев Б.

Заман біздікі: [Мәтін] / роман,әңгіме-мақалалар және өлең-поэмалар.- Астана:

Фолиант,2014.- 312 б. ISBN 978-601-292-870-9 Цена 1250.00тен  (Сарыарқа кітап-

ханасы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

84(5 Қаз)

И 15

Ибраһим Е.

      Шығармалары:[Мәтін] / өлеңдер,балладалар мен дастандар. – Астана:Фолиант,2014.

-320 бет.ISBN 978-601-292-875-4 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84(5 қаз)

Ж 32

Жарылғапов І.

      Шығармалары. [Мәтін] / Өлеңдер,сөздіктер,аудармалар және естеліктер. / І Жарылғапов.

Құраст. Ә. Қалман.- Астана:Фолиант,2014.-304 б. ISBN 978-601-292-916-4

Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84(Қаз)-4

М 32

Машани А.

      Шығармалары. [Мәтін] / Роман және мақалалар / Ақжан әл-Машани.-Астана:Фолиант,

2013.- 320 бет. ISBN 978-601-292-777-1 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кіиапханасы)

 

84(5Қаз)

А 37

Ақсұңқарұлы С.

      Шығармалары [Мәтін] / С.Ақсүңқарұлы.- Алматы: ''Қазақстан'' БҮ'' ЖШС,2014.

ISBN 978-9965-10-123-6 Т.2: Алас. – 2014.- 400 б.( Сарыарқа кітапханасы)

Цена 1250.00тен

 

84 (5 қаз)-4

С 90

Сүлейменов Р.

Жан шуағы. [Мәтін] Хикаяттар мен әңгімелер / Р. Сүлейменов.- Астана: Фолиант,

2014.- 320 бет. ISBN 978-601-292-874-7 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы).

 

84 (5Қаз)-5

Ж 19

Жайлыбай Ғ.

Бір тал укі. [Мәтін] Өлеңдер мен поэма толғаулар / Ғалым Жайлыбай.- Астана:

Фолиант, 2014.- 384 б.ISBN 978-601-292-852-5 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітап-

ханасы).

 

84 (5Қаз)-5

Ө 58

Өмірбеков Ж.

    Шығармалары: [Мәтін] өлеңдер мен дастан поэмалар.- Астана: Фолиант,2014.- 384 б.

ISBN 978-601-292-878-5 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы).

 

84(5Қаз)-4

А 94

Ахметов К.

Қос қағыс. [Мәтін] / Прозалық және драмалық шығармалар.- Астана: Фолиант,2014.

-392 бет.ISBN 978-601-292-830-3 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы).

 

84(5 Қаз)

К 69

Көшімов Ә.

     Шығармалары: [Мәтін] әңгіме-повестер және поэмалар мен өлеңдер. Әуезхан Көшімов.

Астана: Фолиант, 2013.-424 бет. ISBN 978-601-302-053-2 Цена 1250.00тен

(Сарыарқа кітапханасы).

 

84 (5 Қаз)-7

З 21

Замана. [Мәтін] Сатиралық әңгімелер және өлең жырлар. / Құраст. Қойлыбай Асанов.

Астана: Фолиант,2014.- 408 бет. –  Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84(5Қаз)-4

С 31

Сейдімбек А.

       Шығармалары. [Мәтін] / -Астана:Фолиант,2013.Т.2.Ойтолғақ: күнделіктер.304 б.

ISBN 978-601-302-051-8 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы).

 

84(5 Қаз)-5

Б 20

Байсейітов М., Мұқышев Қ.

     Шығармалары.[Мәтін]-Өлеңдер,аңыз-поэмалар / Мақсұт Байсейітов.Қабыкен Мұқышев.

Астана;Фолиант,2014.- 328 бет. ISBN 978-601-292-921-8 Цена 1250.00тен

(Сарыарқа кітапханасы).

 

84 (5 Қаз)-44

О-58

Омарбаев Ә.

      Шығармалары.[Мәтін] Повестер мен әңгімелер / Әбжан Омарбаев.-Астана:Фолиант,

2013.-272 б. ISBN 978-601-302-043-3 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы). 

 

83.3 (5 Қаз)

Т 16

Талжанов С.

      Шығармалары [Мәтін] / Сәйділ Талжанов. – Астана:Фолиант,2013.Т.1:Хикаяттар және

Әдеби зерттеулер.- 2013.-336 б.ISBN 978-601-292-781-8 (Сарыарқа кітапханасы).

 

84 (5 Қаз)-44

Қ 52

Қашқынов Ж.

       Шығармалары [Мәтін] / Жеңіс Қашқынов.-Астана:Фолиант,2014.-368 бет.- (Сарыарқа-

кітапханасы) ISBN 978-601-292-928-7 Цена 1250.00тен

 

84 (5 Қаз) – 4

К 25

Кәріпұлы Ө.

Қоңыр сарын:[Мәтін] әңгіме-хикаяттар,тәмсілдер. / Өмір Кәріпұлы.-Астана:Фолиант,

2014.- 392 б.ISBN 978-601-292-832-7 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы).

 

84 (5 Қаз)

А 52

АМАНТАЙ Д.

Қарқаралы басында:[Мәтін] роман,повесть,әңгімелер / Дидар АМАНТАЙ.- Астана:

Фолиант,2014.-392 бет. ISBN 978-601-292-845-7 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітап-

ханасы)

 

84 (5Қаз)-44

Ә 53

Әлжантегі Т.

Арландар апанында өлмейді.[Мәтін] Повестер мен хикаяттар / Төкен Әлжантегі.

Астана:Фолиант,2014.- 368 б. ISBN 978-601-292-836-5 Цена 1250.00тен

(Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5Қаз)

Ж 68

Жойқынбеков Қ.

Өз қолыңда тағдырың.[Мәтін] / Роман және әңгімелер Қанат Жойқынбеков.

Астана:Фолиант,2014.-288 бет.- (Сарыарқа кітапханасы) ISBN 978-601-292-952-2

Цена 1250.00тен

 

84 (5 қаз.рус)

Ч 87

Чумакова З.

Балалық шағымның бауырсағы.Баурсаки моего детства.[Текст] Поэзиялық және

Прозалық шығармалар / Зинаида Чумакова.- Астана:Фолиант,2014.-400 б.- қазақша,

орысша. ISBN 978-601-292-866-2 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Қаз)-5

Н 32

Нәкенов С.

     Шығармалары:[Мәтін]өлеңдер / Сайлаухан Нәкенов.- Астана:Фолиант,2014.- 400 б.

ISBN 978-601-292-829-7 (Сарыарқа кітапханасы) Цена 1250.00тен

 

84 (5 Қаз)-4

С 52

Сматаев С.

    Шығармалары.[Мәтін] / Елім-ай  Софы Сматаев.- Астана:Фолиант,2013.Т.2: Трилогия.

2-кітап.- 2013.- 456 б. ISBN 978-601-292-764-1 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)           

 

84 (5 Қаз)-4

С 52

Смайыл А.

     Шығармалары [Мәтін] / Алдан Смайыл.- Астана:Фолиант,2013.- Т.1.Роман,повестер мен

әңгімелер.- 568 б. ISBN 978-601-292-791-4 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Қаз)

А 78

Арқаның ақ таңы.[Мәтін] / Ұжымдық жинақ  Құраст. Сәбит Бексейітов.- Астана:Фолиант,

2014.-416 бет. ISBN 978-601-292-984-3 Цена 1250.00тен )Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 қаз)

Ш 97

      Шығармалары.[Мәтін] / Жанболат Башар,Сүйіндік жанысбай,Максым Омарбекұлы. /

Құраст. Қойлыбай Асанов.- Астана:Фолиант,2014.-400 б. ISBN 978-601-292-958-4

Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Қаз)-44

С 31

Сейдімбек А.

     Шығармалары.- Астана:Фолиант,2013.Т.1.Повестер,эпостың баяны және әңгімелер.

-384 б. ISBN 978-601-302-020-4 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (Қаз-Рус)-5

И 52

Избранное.[Текст] / Стихотворения: Балыкин М., Житников С.,Кузнецов Н.,Титов Н. /

Составитель С. Бексеитов.- Астана:Фолиант,2014.- 416 с.ISBN 978-601-292-961-4

Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 қаз)-5

 Б 78

Бөкен А.

Шың:[Мәтін] / өлеңдер,толғаулар,поэмалар Абзал Бөкен.- Астана: Фолиант,2014.- 400 бет.

ISBN 978-601-292-838-9 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

84 (5 Қаз)

Қ 69

Көңіл күмбірі.[Мәтін] / Ұжымдық жинақ  Құраст. Қойлыбай Асанов.- Астана: Фолиант,

2014.- 400 бет.ISBN 978-601-292-989-8 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Қаз)

Ө 66

Өрім. .[Мәтін] / Ұжымдық жинақ  Құраст. Асанов Қ.- Астана: Фолиант,

2014.- 400 бет.ISBN 978-601-292-869-3 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5Қаз)-5

А 78

Арқаның би-шешендері мен ақын жыраулары:[Мәтін] /  шешендік сөздер және жыр-

толғаулар Құраст. Асанов Қ.- Астана: Фолиант,2013. – 312 б. ISBN 978-601-292-794-8

Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84(5 Қаз)-4

М 86

Мұстафин Ғ.

Шығармалары.[Мәтін]/- Астана:Фолиант,2013.Т.2.Қарағанды:роман.- 432 б.

ISBN 978-601-292-773-3 Цена 1250.00тен (сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5Қаз)-7

Ә 33

Әзиев Ә.

Арпалыс.[Мәтін] / Әңгіме-хикаяттар және деректі жазбалар Әмен Әзиев.- Астана:

Фолиант,2014,-304 бет.ISBN 978-601-292-899-0 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5Қаз)-44

Л 27

ЛӘМБЕКҰЛЫ С.

Тағдыр мен талай:[Мәтін] / роман-эссе.- Астана:Фолиант,2014.- 480 бет.

ISBN 978-601-292-895-2 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84(5 қаз)-4

М 84

Мұқаш Қ.

Ақдариға.[Мәтін] Хикаят,әңгіме,эссе./ Құлтөлеу Мұқаш.- Астана:Фолиант,2014.- 328 б.

ISBN 978-601-292-819-8 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Каз-Рус)

О 11

О Караганде.[Текст]/ Произведения русскоязычных поэтов и писателей. Сост. С.Бексеитов.- Астана:Фолиант,2014.- 328с.ISBN 978-601-7568-06-1 Цена 1250.00тен

(Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Қаз)-5

Б 40

Бексейіт, С.

Мәңгілік мәйек [Мәтін] / Поэмалар,толғаулар мен өлеңдер.- Астана:Фолиант,2014.

360 б. ISBN 978-601-292-913-3 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Қаз)-5

А 52

Аманжолова Қ.

     Шығармалары [Мәтін] / Қасым Аманжолов.- Астана:Фолиант,2013.Т.2.Аудармалар.

2013.-264.- (Сарыарқа кітапханасы) ISBN 978-601-302-024-2 Цена 1250.00тен

 

84 (5Каз)-4

С 32

Сейфуллин С.

      Шығармалары.[Мәтін] / Сәкен Сейфуллин.- Астана:Фолиант,2013.Т.2.Роман және

повестер.- 304 б. ISBN 978-601-292-782-5 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Қаз)

Ш 97

      Шығармалары.[Мәтін] / Ш. Әбдіраман, Т. Рахымжанов, И.Хасенұлы /Құраст.Қойлыбай

Асанов.- Астана:Фолиант,2014.- 400 бет.ISBN 978-601-292-991-1 Цена 1250.00тен

(Сарыарқа кітапханасы)

 

84(5Қаз)-5

С 32

 Сейфуллин С.

       Шығармалары.[Мәтін] / Сәкен Сейфуллин.- Астана:Фолиант,2013.Т.2.Өлеңдер мен

поэмалар.- 304 б. ISBN 978-601-292-752-8 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Қаз)-5

Ж 56

Жетіген.[Мәтін] / Ұжымдық жинақ /Құраст.С.Бексейітов.- Астана:Фолиант,2014.

-384 бет. ISBN 978-601-292-955-3 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Қаз)-5

А 52

Аманжолов Қ.

       Шығармалары [Мәтін] / Қасым Аманжолов.- Астана:Фолиант,2013.Т.3.Поэмалар әр

түрлі жазбалар.2013.- 280 б.- (Сарыарқа кітапханасы) ISBN 978-601-292-753-5

Цена 1250.00тен

 

84 (5 қаз)

Ш 95

      Шығармалары.[Мәтін] / Кеңес Жұмабеков,Ахат Құрмансейітов,Қайырбек Садуақасов.

Құраст. Қойлыбай Асанов.- Астана:Фолиант,2014.- 352 б. ISBN 978-601-292-972-0

Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 қаз)-44

Ж 81

Жұмаділдин А.

       Шығармалары.[Мәтін]/Роман-эссе және хикаят / Асан Жұмаділдин.Құраст. С. Бексейіт.

Астана:Фолиант,2014.- 416 б. ISBN 978-601-292-897-6 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітап-

ханасы)

 

84 (5 Қаз)-44

Б 40

Бектуров Ж.

      Шығармалары.[Мәтін] / (Бірінші том) – Алматы:ЖШС ''Қазақстан''баспа үйі'',2013.

Т.1. – 404 б. – (Сарыарқа кітапханасы) ISBN 978-9965-10-119-9 Цена 1250.00тен

 

84 (5 Қаз)-5

С 24

Сауғабаев Қ.

       Шығармалары.[Мәтін]/Өлеңдер / Құраст. С. Бексейітов.- Астана:Фолиант,2014.- 304 бет.

(Сарыарқа кітапханасы) ISBN 978-601-292-954-6 Цена 1250.00тен

 

84 (5 Қаз)-5

С 32

Смаков Ж.

      Шығармалары: 1-том.[Мәтін]/Өлеңдер,жұмбақтар мен жаңылтпаштар / Құраст.Қ.Асанов.

Астана.- Фолиант,2014. – 304 бет. ISBN 978-601-292-857-0 Цена 1250.00тен

(Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (Қаз)-4

С 52

Сматаев С.

   Шығармалары.Елім-ай[Мәтін] / Софы Сматаев.- Астана:Фолиант,2013.

Т.1:Роман.- 2013.-392 б.- (Сарыарқа кітапханасы) ISBN 978-601-292-763-4

Цена 1250.00тен

 

84 (5 Қаз) – 44

Б 40

Бектуров Ж.

   Шығармалары.[Мәтін]-Алматы:ЖШС''Қазақстан''баспа үйі'',2013.Т.2.- 404 б.-

(Сарыарқа кітапханасы) ISBN 978-601-9965-10-120-5 Цена 1250.00тен

 

84 (5 қаз)-5

Е 69

Ерман Ж.

Асыл ажар.[Мәтін] / Жүрсін Ерман.Өлеңдер – Астана:Фолиант,2014.- 384 б.-(Сарыарқа

кітапханасы) ISBN 978-601-292-841-9 Цена 1250.00тен

 

84 (5 қаз)-4

Ә 21

Әбішев Ә.

    Шығармалары.Найзағай[Мәтін] / Әлжаппар Әбішев.-Астана:Фолиант,2013.

Т.1:Роман.-360 б. ISBN 978-601-292-789-4 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Қаз)-4

С 52

Сматаев С.

    Шығармалары.Елім-ай [Мәтін] / Софы Сматаев.-Астана:Фолиант,2013.

Т.3:Трилогия. 3-кітап.- 2013.- 560 б. ISBN 978-601-292-770-2 Цена 1250.00тен

 

84 (5 Қаз)-5

Ш  97

    Шығармалары.[Мәтін] / Әшімов Б.,Дәрібаев Х.,Косуак Т.,Омаров Х.; Құраст.

Бексейітов С.-Астана:Фолиант,2014.-304 бет.ISBN 978-601-292-954-4 Цена 1250.00тен

(Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Қаз)-4

Б 78

Бөкетов Е.

Аудармалар.[Мәтін] /-Алматы: ЖШС ''Қазақстан''баспа үйі'',2013. (Сарыарқа кітапханасы)

Т.2.-404 б. ISBN 978-99-65-10-117-5 Цена 1250.00тен

 

84 (5 қаз)-44

И 48

Иманжанов М.

Алғашқы айлар.[Мәтін] / Мұқан Иманжанов. Әңгімелер мен повесть Астана:

Фолиант,2014.- 376 бет. ISBN 978-601-292-901-0 Цена 1250.00тен

 (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5Қаз)-1

С 32

Сейфуллин С.

   Шығармалары [Мәтін] / Сәкен Сейфуллин.-Астана:Фолиант,2013.

Т.1. Тар жол тайғақ кешу:роман.-2013.-336 б. ISBN 978-601-292-751-1 Цена 1250.00тен

(Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5Қаз)-4

М 86

Мұстафин Ғ.

   Шығармалары.[Мәтін] / -Астана:Фолиант,2013.Т.3.Дауылдан кейін: роман.- 480 б.

ISBN  978-601-292-795-5 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (Қаз)-5

А 52

Аманжолова Қ.

    Шығармалары [Мәтін] / Қасым Аманжолов.- Астана:Фолиант,2013.

Т.1.Өлеңдер мен балладалар .2013.- 288 б.- (Сарыарқа кітапханасы)

Цена 1250.00тен

 

84 (5 Қаз) – 5

Ә 55

Әлтай А.

Алдаспан:[Мәтін] / өлеңдер мен айтыстар.- Астана:Фолиант,2014.- 408 б.

ISBN 978-601-292-881-5 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Қаз)-5

О 69

Орманбетұлы Н.

    Шығармалары.[Мәтін] / Өлеңдер.Нарманбет Орманбетұлы.- Астана:Фолиант,2013.

-280 б. ISBN 978-601-302-052-5 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Қаз)

М 13

Майбас Т. Сағынтай С.

     Шығармалары.[Мәтін] /-Астана:Фолиант,2014. – 320 б. ISBN 978-601-292-846-4

Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Қаз)-4

Қ 41

Қаражігітов А.

Сөнбеген шырақ.[Мәтін] / Әңгімелер мен повесть.- Астана:Фолиант,2014.- 312 бет.

Цена 1250.00тен ISBN 978-601-292-876-1 (Сарыарқа кітапханасы)

 

84(5 Қаз) – 5

А 78

Арқадағы арда жыр.[Мәтін] / Ұжымдық жинақ /Құраст. Қойлыбай Асанов.- Астана:

Фолиант,2014.Т.2: Өлеңдер. – 448 б. ISBN 978-601-292-920-1 (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 қаз)-5

С 18

Садықов Қ.

    Шығармалары.Сарыарқа – елдің мерейі [Мәтін] / Кәкімбек Салықов. Астана:Фолиант,

2013.Т.2.Өлеңдер.-2013.- 400 б. ISBN 978-601-292-761-0 Цена 1250.00тен (Сарыарқа -

 кітап-ханасы)

 

84 (5 Қаз)-5

С 18

Салықов Қ.

    Шығармалары.[Мәтін] / Кәкімбек Салықов.- Астана:Фолиант,2013.Т.1:Поэмалар.2013.-

416 б. ISBN 978-601-302-048-8 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 қаз)-4

Ә 21

Әбішев Ә.

     Шығармалары. Атыңнан айналайын [Мәтін] / Әлжаппар Әбішев.- Астана:Фолиант,2013.Т.2: Роман. – 328 б. . ISBN 978-601-292-790-0 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5Қаз)-5

А 37

Ақсұңқарұлы С.

      Шығармалары [Мәтін] / С.Ақсұңқарұлы.- Алматы: ''Қазақстан'' БҮ'' ЖШС,2014.

Т.1:Уа,Ақсоран,- 2014.- 400 б.(Сарыарқа кітапханасы) ISBN 978-9965-10-122-9

Цена 1250.00тен

 

84 (5Қаз)-5

А 52

Аманжолов Б., Игенберлин Е., Оразаев С.

Шығармалары: өлеңдер.[Мәтін] / Б.Аманжолов,Е. Игенберлин,С. Оразаев.- Астана:

Фолиант,2014.- 352 бет. ISBN 978-601-292-930-0 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84(5 Қаз)-5

А 87

Асанұлы Қ., Сәтібеков Д.

     Шығармалары [Мәтін] / Қойлыбай Аснұлы,Дәулет Сәтібеков.- Астана: Фолиант,2014.

376 б. ISBN 978-601-292-844-0 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 қаз)-4

Ж 88

Жүністегі К.

Едіге. Тарихи роман [Мәтін] / Кәмел Жүністегі.- Астана: Фолиант,2014.- 344 бет.

ISBN 978-601-292-850-1 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Қаз)-5

С 52

Смақов Ж.

    Шығармалары: II том. [Мәтін] / Өлеңдер,толғаулар,аудармалар,пьесалар және әдеби

зерттеу / Құраст. Қ. Асанов.- Астана: Фолиант,2014.-296 бет. ISBN 978-601-292-859-4

Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5Қаз)-4

М 86

Мұстафин Ғ.

      Шығармалары.[Мәтін] / -Астана: Фолиант, 2013.Т.1. Романдар.- 488 б.

ISBN 978-601-292-783-2 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Қаз)-5

А 80

Арна. Ұжымдық жинақ [Мәтін] / Құраст.Бексейітов Сәбит.- Астана: Фолиант,2014.-

336 бет. ISBN 978-601-292-959-1 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Қаз-рус)

М 69

Михайлов В.

Великий джут.[Текст] / Документальная повесть / В.Михайлов.- Астана: Фолиант,

2014.- 416 с.ISBN 978-601-292-949-2 Цена 1250.00тен (Сарыарқа кітапханасы)

 

84 (5 Каз-рус)-44

Б 90

Букетов Е.

Сочинения.[Текст] / - Алматы: ТОО ‘’Казахстан’’,2013. (Сарыарқа кітапханасы)

 Т.1.-404 с. ISBN 978-99-65-10-116-8  Цена 1250.00тен

 

84(5Қаз)-44

М 86

Мұханбетқалиұлы Қ.

      Шығармалары:[Мәтін]/-төрт томдық,Қажығали Мұханбетқалиұлы.

Алматы:«Қазақ энциклопедиясы»,2015.Т.1. – 400 бет.ISBN 978-601-7472-83-9.

Цена 1250.00тен

 

84(5Қаз)-44

М 86

Мұханбетқалиұлы Қ.

    Шығармалары:[Мәтін]/-төрт томдық,Қажығали Мұханбетқалиұлы.

Алматы:«Қазақ энциклопедиясы»,2015.Т.2. – 400 бет.ISBN 978-601-7472-85-6.

Цена 1250.00тен

 

84(5Қаз)-44

М 86

Мұханбетқалиұлы Қ.

      Шығармалары:[Мәтін]/-төрт томдық,Қажығали Мұханбетқалиұлы.

 Алматы:«Қазақ энциклопедиясы»,2015.

 Т.3.Тар кезең;тарихи роман. – 400 бет.ISBN 978-601-7472-86-3.Цена 1250.00тен

Сарыарқа кітапханасы 

 

84 (5 Қаз)-44

Ә 14

Әбдірайым, Т. Әңгімелер, ертегілер мен мысалдар, повесть [Мәтін] : / Т. Әбдірайым. – Алматы: Атамұра, 2015. – 256 б.

Даналары бөлімшелерде бар: А 

 

84 Қаз 7-5

Д 79

Дулатұлы, М. Шығармалар жинағы [Мәтін] : / М. Дулатұлы. – Алматы: Өлке, 2013. – 288 б.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ

 

84 Қаз – 7

Ж 13

Жабаев, Ж. Шығармалар жинағы [Мәтін] : / Ж. Жабаев. – Алматы: Өлке, 2013. – 256 б.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ

 

84 (5 Қаз)-44

А 32

Айтматов Ш. Тау құлаған [Мәтін]: Романдар мен хикаят. / Ш. Айтматов. Орыс тілінен аударған

Қама Нұрлан. - Алматы: Дәуір-кітап, 2017.- 608 б.

Бөлімдерде бар АБ

 

84 (5 Қаз) 4

Н 89

Нүсіпұлы Е. Көп күткен көктем еді [Мәтін]: Повестер мен әңгімелер / Е. Нүсіпұлы. -Алматы:     Атажұрт,2017.- 256 б.

Бөлімдерде бар АБ

 

84 (5 Қаз)-5

О – 62

Оңалбай Ш. Құт мекен [Мәтін]: Өлеңдер жинағы / Ш. Оңалбай. – Алматы: -Атажұрт, 2017.- 248 б.

Бөлімдерде бар АБ

 

84 (5 Қаз)-44

Т 50

Тоғысбаев Б. Шығармалары: Әкеден ұл туса [Мәтін]: / Б Тоғысбаев. -Астана: - Data Times, 288 б. 1-том.

Бөлімдерде бар АБ

 

84 (5 Қаз)-44

Т 50

Тоғысбаев Б. Шығармалары: Өмір өзен, Қамауда  [Мәтін]: / Б Тоғысбаев. -Астана: - Data Times,

368 б. 2-том.

Бөлімдерде бар АБ

 

 

821.512.122.0

І-47

Ілияс Омаров: Хаттар арқалаған сырлар. Из переписки Ильяса Омарова / құраст. Ш.М. Қозыбаев, Н.П. Кропивницкий, А.Л. Кривков. – Алматы: Раритет, 2012. – 480 б.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ

 

821.512.122

А 76

Абай,. Қалың елім қазағым: Шығармалары / Абай. – Алматы: Жалын, 1995. – 384 б.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ

 

821.512.122

А 52

Аманжолов, С. Өмір өзен / С. Аманжолов. – Қарағанды: [б. ж.], 2012. – 176 б.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ

 

821.512.122

Ж 91

Жүнісов, С. Таңдамалы шығармалар: Екі томдық. 2 т. / С. Жүнісов. – Алматы: Жазушы, 1981. – 472 б.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ

 

821.512.122+821.161.1

С 21

Сатыбалдин, К. Мен жырлаймын. Я воспеваю. / К. Сатыбалдин. – Москва: Высшее Образование и Наука, 2017. – 704 стр.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ

 

821.512.122

М 72

Майбас, Т. Абадан: портреттер кітабы / Т. Майбас. – Алматы: ҚАЗақпарат, 2007. – 196 б.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ

 

821.512.122

Қ 17

Қазақ әндері. 3 т. Халық композиторларының әндері  – Алматы: Жазушы, 1968. – 192 б.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ

 

821.512.122

Қ 41

Қара өлең. / құраст. А. Оразақын. – Алматы: Жазушы. 1989. – 320 б.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ

 

821.512.122

Ш 28

Шет өңірі ақындарының антологиясы. - Қарағанды: Болашақ-Баспа,

1998. – 168 б.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ

 

821.512.122

Ж 22

Жақсы Жанқұтты / құраст. М. Хамзаұлы. – Алматы: ҚАЗақпарат, 2011. – 120 б. (Аңызға айналған тұлғалар)

Даналары бөлімшелерде бар: АБ

 

 

821. 512.122

Қ 24

Қалғып кеткен халықтың намысын оятқан. Кәмел Жүністегінің өмірі мен шығармашылығы туралы - Астана: Фолиант, 2019. – 208 б.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ, Ф

 

 


Келулердің саны: 6543