Жоғары

Мәдениет. Ғылым. Ағарту.

001

Б 78

Бөкейхан, Ә. Шығармалары-Сочинения. 4 т. / Ә.Бөкейхан. - Толықт. үшінші бас. – Астана: Алашорда Қоғамдық қоры, 2018. – 656 б.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ, Ф

 

001

Б 78

Бөкейхан, Ә. Шығармалары-Сочинения. 6 т. / Ә.Бөкейхан. - Толықт. үшінші бас. – Астана: Алашорда Қоғамдық қоры, 2018. –  624 б.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ, Ф

 

001

Б 78

Бөкейхан, Ә. Шығармалары-Сочинения. 8 т. / Ә.Бөкейхан. - Толықт. үшінші бас. – Астана: Алашорда Қоғамдық қоры, 2018. –  600 б.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ, Ф

 

001

Б 78

Бөкейхан, Ә. Шығармалары-Сочинения. 9 т. / Ә.Бөкейхан. - Толықт. үшінші бас. – Астана: Алашорда Қоғамдық қоры, 2018. –  560 б.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ, Ф

 

001

Б 78

Бөкейхан, Ә. Шығармаларының библиографиялық көрсеткіші 15 т. / Ә.Бөкейхан. - Астана: Алашорда Қоғамдық қоры, 2018. –  484 б.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ, Ф

 

008

Ә 82

Әуез, М. Ділім. / М. Әуез. – Алматы: Жібек Жолы, 2018. – 376 б.: суретті.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ, Ф


Келулердің саны: 2165