Жоғары

Газеттер. Баспасөз. Журналистика

Қоғамдық саяси ғылымдары

 

94(574)

К88

Кучинскй Х .Макс. Дала мен адам [Мәтін]:/ Макс. Х.Кучинский. Нұр – Сұлтан:

Алашорда қоғамдық қоры, 2021.- 320 б.

 

070(574)

Қ17

Құдайберген Тұрсын. Қазақ телеэкраны [Мәтін]: / Арналар тарихы мен есімдер. Түрсын Құдайберген.

Алматы: Дәуір, 2021-608б.

 

087.5

Б48

Бес асыл іс. [Мәтін]:/ Балаларға арналған танымдық жинақ. Нұр –Сұлтан:

Алашорда.Қоғамдық қоры, 2021.-312б.

 

 

 

 

1/14(574)

Ы13

Ыбырай Сұлтан Жарым адамнан – Толық адамға [Мәтін]: / Сұлтан Ыбырай. Нұр – Сұлтан:

Алашорда.Қоғамдық қоры. 2021,-208б.

 

94(574)

К59

Қозыбаев И.М. Тот самый Жанбаев [Текст]: /М.И.Қозыбаев. Историко – биографический очерк,

Алматы:Раритет.2021,- 272 с .

 

 

340

Қ14

Қадырбай Сейдәзім (1885-1938) [Мәтін]:/Сейдәзім Қадырбай. Шығармалар жинағы.

Нұр-Сұлтан: Алашорда қоғамдық қоры.2021,-272б.

 

 

94(574)

К88

Кучинский Х. Макс. Дала мен адам. [Мәтін]: / Макс.Х.Кучинский. Нұр-Сұлтан: Алашорда қоғамдық қоры.2021,-320б.

 

 

070

Б 78

Бөкейхан, Ә. Шығармалары-Сочинения. 5 т. / Ә.Бөкейхан. - Толықт. үшінші бас. – Астана: Алашорда Қоғамдық қоры, 2018. –  616 б.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ, Ф

 

070.45

Б 78

Бөкейхан, Ә. Шығармалары-Сочинения. 11 т. / Ә.Бөкейхан. - Толықт. үшінші бас. – Астана: Алашорда Қоғамдық қоры, 2018. –  576 б.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ, Ф

 

070

Б 78

Бөкейхан, Ә. Шығармалары-Сочинения. 12 т. / Ә.Бөкейхан. - Толықт. үшінші бас. – Астана: Алашорда Қоғамдық қоры, 2018. –  576 б.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ, Ф

 

070

Б 78

Бөкейхан, Ә. Шығармалары-Сочинения. 13 т. / Ә.Бөкейхан. - Толықт. үшінші бас. – Астана: Алашорда Қоғамдық қоры, 2018. –  608 б.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ, Ф


Келулердің саны: 2941