Жоғары

Өлкетану

Тарау

908(574)

Б 78

Бөкейхан, Ә.Шығармалары-Сочинения. 7 т. / Ә.Бөкейхан. - Толықт. үшінші бас. – Астана: АлашордаҚоғамдыққоры, 2018. –  632 б.

Даналарыбөлімшелерде бар: АБ, Ф

 

908/574

Қ 18

Қазақстанның жалпыұлттық қасиетті нысандары. – Астана: Фолиант, 2017. – 496 б. (Рухани жаңғыру)

Даналары бөлімшелерде бар: АБ

 

Тарих

 

94 (574)

Б 78

Бөкейхан, Ә. Шығармалары-Сочинения. 10 т. / Ә.Бөкейхан. - Толықт. үшінші бас. – Астана: Алашорда Қоғамдық қоры, 2018. –  560 б.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ, Ф

 

94(574)

У 14

Уәлиханов, Ш. Собрание сочинений. 5 т. / сост. Б.Е. Кумеков, В.Н. Настич, В.К. Шуховцов. – Алматы: Алатау, 2018. – 544 стр.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ

 

94(574)

А 90

Атамекен: ақпараттық-танымдық жинақ / құраст. С. Итеғұлова. – Алматы:

Palitra-press, 2018. – 144 б.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ

 

94(574)

А 29

Азбанбаев, М.А. Менің Қазақстаным – Жұмекен. / М.А. Азбанбаев. – Қарағанды: Арко, 2005. – 256 б.

Даналары бөлімшелерде бар: АБ

 

902/904

Қ 18

Қазақстанның өңірлік қасиетті нысандары. – Астана: Фолиант, 2017. – 504 б. (Рухани жаңғыру)

Даналары бөлімшелерде бар: АБ


Келулердің саны: 3010